Tanúsított iratkezelés az MKVK-nál

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban MKVK) idén év elején döntött az általános dokumentumkezelésének, illetve a jogszabályi kötelezettségéből adódó iratkezelésének újragondolásáról, fejlesztéséről.

A megvalósításra kerülő megoldás legfőbb célja az iratok, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkafolyamatok korszerűsítése, egyszerűsítése, összhangban a hazai közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó jogszabályokkal (27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet), integráltan a Kamara ügymenetében használt egyéb rendszerekkel.

A kiválasztási folyamatot során az MKVK az ELOprofessional elektronikus dokumentumkezelő rendszer, illetve az ELOik tanúsított iratkezelő modul bevezetése mellett döntött. A bevezetéssel kapcsolatos munkákat és a Kamara igényei szerinti testre szabást az Ovitas Magyarország Kft. végezte el.

A tényleges közös munka 2016 nyarán kezdődött. Mára az ELO rendszer, illetve az ELOik modul éles üzemben támogatja a Kamara hatékony dokumentum- és iratkezelését.

 

Az MKVK-ról

„A kamara feladatai:

 • a könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése
 • a könyvvizsgálók névjegyzékbe, a könyvvizsgáló társaságok nyilvántartásba vétele,
 • a kamarai tagok és a nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaságok tag- és névjegyzékének hivatalos közzététele,
 • az okleveles könyvvizsgálók képzésével, képesítésével összefüggő vizsgaszervezési feladatok ellátása
 • a könyvvizsgálók működési körébe tartozó törvények és jogszabályok véleményezése
 • a nemzeti könyvvizsgálati standardok meghatározása és közzététele
 • a könyvvizsgálók kötelező továbbképzése
 • könyvvizsgálati munka minőség-ellenőrzése
 • az etikai szabályok közreadása és azok betartatása
 • a könyvvizsgálattal összefüggő szakmai állásfoglalások kiadása

A kamara célkitűzéseinek megvalósítása érdekében többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Szakkönyveket, módszertani útmutatókat, segédleteket ad ki, különböző szakmai rendezvényekkel, országos konferenciák megrendezésével segíti elő a szakma fejlődését.
 • Dolgozik a szakma társadalmi presztízsének növelésén, és tervezi, hogy a vállalkozók részére ismertetőket, tájékoztatókat ad ki a megbízók és a könyvvizsgálók közötti kapcsolatok javítása érdekében.
 • Részt vesz a nemzetközi könyvvizsgálói és számviteli szervezetek munkájában, a megszerzett ismeretanyagot közreadja könyvvizsgálói részére.”

 

Forrás: http://www.mkvk.hu/informacio