Tudásmodell

Miért a tudásmodell a tudásbázis alapja?

A tudásmodell az, ami az Ovitas Knowledge Manager-t a vállalat igényeinek megfelelően testre szabja. A modell kialakítása nem programozási feladat. Célja a vállalati igények pontos felmérése és a szoftver felhasználási céljainak meghatározása.

A modellezés teremti meg azt a lehetőséget, hogy az Ovitas Knowledge Manager-t a legkülönbözőbb területeken lehessen alkalmazni, legyen az közigazgatási, kulturális, oktatási, jogi, vállalatirányítási vagy bármely egyéb jellegű alkalmazás.

A tudásmodell célja kialakítani azokat a tudásmodell elemeket – a fogalmi és kapcsolati kategóriákat, osztályokat, leíró adattípusokat – amelyek a vállalat, illetve az alkalmazás szempontjából lényegesek.

Melyek a tudásmodell elemei?

Tudásmodell létrehozásakor a következő, a XML tématérkép technológiában használt fogalmakat használjuk.

Téma: A szoftverben kezelt fogalmakat, tárgyakat, személyeket, folyamatokat – azaz lényegében bármit – témának nevezünk.

Osztály: A modellben bizonyos témák különleges tulajdonsággal bírnak, más témák típusát írják le. Ezeket a témákat tématípusnak vagy gyakran témaosztálynak – röviden osztálynak – nevezzük.

Példány: Egy osztályhoz tartozó témákat az osztály elemeinek vagy példányainak nevezzük.

Metaadat: A különböző tudásmodell elemekhez metaadatokat rendelhetünk. A metaadatok segítségével további információt csatolhatunk egy egyes tudásbázis elemekhez.

Külső adat: A külső adatokon a rendszeren kívül tárolt adatokat értünk. Külső adat lehet egy adatbázis-bejegyzés, egy a diszken lévő állomány, egy weboldal vagy akár egy a polcon található könyv. Amennyiben a külső adat elektronikus formában létezik, akkor az igény szerint a szoftverből közvetlenül is elérhető.

Minősített kapcsolat: A modell meghatározó eleme a kapcsolat (asszociáció). A kapcsolat két téma közötti viszonyt ír le. Itt – szemben például a weben használt linkekkel – minden irányból követhető, minősített kapcsolatokról beszélünk. A kapcsolat leírja, milyen jellegű összefüggés van a kapcsolatban szereplő témák között és a kapcsolatban az egyes témák milyen szerepet töltenek be.

Szerep: A szerep elnevezése utal arra, hogy egy kapcsolatban egy téma milyen szerepet játszik.

A szükséges információ megszerzése akkor lesz egyszerű és gyors, ha a modellkialakítás során jól határoztuk meg az osztályokat és a kapcsolattípusokat. A tudásmodell kialakítása után kezdődhet el a tudásbázis építése.