Éves archívum: 2011

Tanúsított iratkezelés az ELOenterprise 2011 és ELOprofessional 2011 rendszerekkel is!

Az ELOprofessional 2011 és az ELOenterprise 2011 teljes körűen megfelel a 24/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletben előírt követelményeknek. A tanúsítás az ELOik modullal kiegészített ELOprofessional 2011 és ELOenterprise 2011 rendszerekre érvényes.

Melyek az ELOik modul főbb funkciói?

  • Papír és elektronikus iratok kezelése
  • Érkeztető- és iktatókönyvek kezelése
  • Iratok teljes életciklusának követése
  • Iratok, küldemények érkeztetése
  • Iktatás
  • Irattározás
  • Selejtezés, levéltárba adás támogatása

Többet szeretne tudni? Jöjjön el hozzánk, és ismerkedjen meg személyesen is az ELOik modul lehetőségeivel!