Az Ovitas kifejlesztette az ügyvédek számára testreszabott ELOügyvéd iratkezelő rendszert

Sajtóközlemény

Az ELOügyvéd rendszer kifejezetten ügyvédi és más jogi tevékenységet folytató irodák igényeinek megfelelően, ügyvédi iroda közreműködésével került kifejlesztésre. A rendszer az Európában széles körben elterjedt, az iratkezelésben több mint százéves múlttal rendelkező Leitz csoport által kifejlesztett ELOoffice iratkezelő és archiváló szoftverre épül. Az ELOügyvéd alkalmazásával egységesíthető az elektronikus és papír formában keletkező és érkező iratok kezelése. A rendszer segítségével az ügyvédi iroda egységes és rendszerezett elektronikus irattárat vezethet, mert nemcsak az ügyvédi munka során keletkező, aktákban meglévő iratok rendszerezését, hanem az irodai adminisztrációs nyilvántartások szervezett kezelését is biztosítja. A rendszer bevezetésével megszűnik az iratok költséges, tömeges másolása, a dokumentumok különböző logika szerinti mentése és hosszú ideig tartó keresése. Az ELOügyvéd tartalmazza mindazokat a funkciókat, amelyek ma egy korszerű iratkezelő- és archiváló rendszertől elvárhatóak. Támogatja az iktatást, elektronikus aláírást, a dokumentumokhoz rendelt feladatok és határidők kezelését, a dokumentumok különböző szempontok szerinti rendezését, keresését és változáskövetését. A jogügyletek biztonságának (JÜB) elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) Magyar Ügyvédi Kamarai szabályzatban meghatározott adatok kezelésével a rendszer segítséget nyújt az ügyvédi irodáknak az előírásoknak megfelelő iratkezelésben, támogatja az ügyvédek – személy- és okmányellenőrzését biztosító JÜB rendszerben végzett – adat-igényléseinek iktatását, a JÜB ügyszámok automatikus kiosztását. Az Office csomaggal és az e-mail rendszerrel való integráció megkönnyíti az ügyvédi munkát. Az ügyvéd távolról is, például ügyféltől, bíróságról is elérheti a teljes elektronikus irattárat, feladatokat és határidőket adhat kollégáinak, ellenőrizheti az ügyek intézésének folyamatát. A Complex Kiadóval történő együttműködés alapján az ELOügyvédből közvetlenül elérhető az iratokban hivatkozott jogszabályok Complex Jogtárban található szövege. Az ELOügyvéd gyorsan és zökkenomentesen bevezethető. Igény esetén az Ovitas elvégzi a telepítést és a bevezető oktatást.