Ügyvezetőnk a Technológiai Távlatok Konferencián

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) címmel indított tavaly technológiaelemző projektet a kormány magas szintű tanácsadó testülete, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT).  A cél az volt, hogy jövőképet vázoljanak fel az ICT terület előrelátható alakulásáról, különös tekintettel a 2007-2013 között, az NFT2 időszakában várhatóan Magyarországra hatással lévő tényezőkre. A projekt eredményeiről konferenciát rendeztek, Technológiai Távlatok címmel. A Szemantikus és nyelvi technológiák panel egyik szakértőjéül Domokos Lászlót, az Ovitas ügyvezetőjét hívták meg. A rendezvényen, melynek nyitóelőadását – Sallai Gyula (HTE) üdvözlő szavai után -az EU-beli trendekről Marc Bogdanowicz (IPTS, Sevilla) tartotta, Dömölki Bálint (NHIT) ismertette az IT3 projekt 12 fő témájában, illetve az egyes jelenségek beható tanulmányozása érdekében végzett „mélyfúrásokban” kapott eredményeket.
Ezt követően négy panelbeszélgetésre került sor:

  • A hálózatok jövője, avagy a korlátlan sávszélesség élménye
  • Web2.0: a blogoktól a wikikig és tovább
  • Szemantikus és nyelvi technológiák
  • Mindenütt jelenlévő informatika – mindenható informatika.

Bélády László (University of Texas at Austin) előadása (A távlatokról távolból) és Havass Miklós (NJSZT) összefoglalója zárta a találkozót. Cégünk vezetője, Domokos László a tudás leírásának módjairól, a tudáskezelés nyújtotta lehetőségekről beszélt. Ez a téma azért nagyon lényeges, mert az ICT napjainkban a természetes nyelvek megértése, a szemantikus rendszerek irányába halad. Várható, hogy a jövő számítógépei az információ formai, szintaktikus vonásai helyett annak jelentését, szemantikáját kezelik majd.”