Elektronikus iratkezelés – A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének 2 közzétett véleménye

Az ELOügyvéd alkalmazása szempontjából érdekes a MÜK alábbi két állásfoglalása.

A JÜB szabályzatban eloírt nyilvántartásukat az ügyvédek elektronikus úton is vezethetik. (2008. november 3.)

A JÜB szabályzat (A jogügyletek biztonságának elősegítésével valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI.19.) Magyar Ügyvédi Kamarai szabályzat) az ügyvédek számára kötelezően papíron vezetendő nyilvántartást ír elő. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2008/II. sz. véleménye szerint „A JÜB szabályzatban írt nyilvántartási kötelezettség teljesítéseként elfogadható, ha az ügyvéd, ügyvédi iroda a nyilvántartást elektronikus úton vezeti, amennyiben a nyilvántartási rendszer kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az adatokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az ELOügyvéd iratkezelő és archiváló rendszer fejlesztése során figyelemmel voltunk az elnökségi véleményre, az ebben foglalt feltételeknek az ELOügyvéd eleget tesz.

A székhely-szolgáltatásról szóló szabályzatban eloírt jegyzéket az ügyvédek elektronikus nyilvántartás keretében is vezethetik. (2008. november 3.)

A székhely-szolgáltatásról szóló 1/2007. (XI.19.) Magyar Ügyvédi Kamarai szabályzat az ügyvédek számára az iratjegyzék és az ingóságjegyzék papír alapú vezetését írja elő. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6/2008. sz. véleménye szerint „A székhelyszolgáltatás keretében átvett és érkeztetett, illetve a megbízási szerződés szerint az ügyvédi irodában elkülönítetten kezelt iratokról valamint ingóságokról a jegyzék elektronikus nyilvántartás keretében is vezethető, amennyiben a nyilvántartási rendszer kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az adatokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az ELOügyvéd iratkezelő és archiváló rendszer fejlesztése során figyelemmel voltunk az elnökségi véleményre, az ebben foglalt feltételeknek az ELOügyvéd eleget tesz”.