Elektronikus iratkezelés az Érd és Térsége Sz. Sz. Önkormányzati Társulásnál

Az Érd és Térsége Sz. Sz. Önkormányzati Társulás az ELOprofessional elektronikus iratkezelő rendszer bevezetése mellett döntött. A bevezetéssel kapcsolatos munkákat és a Társulás igényei szerinti testre szabást az Ovitas Magyarország Kft. végzi.

A megvalósításra kerülő megoldás célja a Társulás összes anyagának elektronikus kezelése, valamint digitális archiválása.

A Társulásról:

A projekt céljai, fő tevékenységei:

A jelenleg működő érdi városi szennyvíztelep Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvizeit fogadja. A 3 település együttes lakossága 78 966 fő volt 2007. elején.

Az érintett településeken a csatornázottság igen alacsony (Érd: 23%, Diósd: 40%, Tárnok: 26%) és a jelenleg üzemelő gyűjtőhálózat műszaki állapota nem megfelelő. Csapadékos időszakban az infiltráció és a belterületi vízrendezés megoldatlansága miatt a szennyvíztisztító telepre szélsőséges határok között változó, nagy mennyiségű szennyvíz érkezik (ez időnként akár 40%-os is lehet), amelynek kezelése üzemeltetési problémákat okoz. Ez a helyzet hosszú távon ekkora (és egyre növekvő) lakónépesség esetében nem jelenthet valódi megoldást.

Az érdi központi szennyvíztisztító telep a bővítés és rekonstrukció során összesen 15 000 m3/d névleges kapacitásra kerül kiépítésre. Ez úgy készül, hogy a fogadó mechanikai tisztítás egy ágon, a másodfokú tisztítási fokozat három ágon? a meglévő teleprész névleges kapacitása 5000 m3/d, az új rész kapacitása 3 x 3333 = 10 000 m3/d lesz a másodfokú tisztítási ágakban, majd két ágon épülnek a harmadfokú biológiai és kémiai tisztítás műtárgyai. A vízkormányzás terhelésnek megfelelően számítógép vezérelt és bármely műtárgy után irányítható keresztben is a víz – karbantartás idejére.

A nagyméretű csatornahálózat az összesen 18 vízgyűjtő területre osztás következtében legkedvezőtlenebb esetben is cca 6 óra tartózkodási idővel elérkezik a tisztító telepre. A vízgyűjtők végén jónéhány átemelő közbenső átemelő, melyek közül 4 ágban (az Erzsébet utcai ikervezetéken) nyomják a vizet a telep mechanikai műtárgyaira. A tervek ezért a hálózatban is minőségjavító beavatkozást irányoznak elő, a nagyobb – 5 db átemelő esetén – biofilter beépítésével, a kisebb közbenső átemelő aknák zsompos fenék kialakításúak, azaz gyakorlatilag nem marad szennyvíz a ciklus után az aknákban.

A tervezés leginkább a budapesti sztenderdnek megfelelő szellemben készült, összesen 322 km gravitációs gerinc-csatornán mintegy 5800 db mászható akna és mintegy 3000 db tisztító nyílás épül.

A projekt célcsoportja:

A projekt elsődleges célcsoportja Érd, Diósd és Tárnok lakossága. Szűken értelmezve a célcsoportot, a projekt által közvetlenül érintett lakosságot tekintjük, akiket a projekt keretében sikerül a szennyvízelvezető rendszerbe bekötni. Tágabb értelemben az infrastruktúra hálózat fejlesztésén keresztül a térség teljes lakossága célcsoportnak tekinthető. A tervezett fejlesztéssel a térség területén keletkező szennyvizek 95%-a kerül hosszútávon összegyűjtésre.

 

Forrás: http://www.erdszennyviz.eu